Каталог ювелірних прикрас

Публічний договір купівлі-продажу

Продавець (п. 1.8 даного Договору) на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує Покупцю (п. 1.9 даного Договору) (фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, надалі іменований «Покупець») укласти цей Публічний договір купівлі-продажу (далі - «Публічний договір») про наступне:

1. Терміни, використанні в договорі

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, наділеними дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, щоб укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2.  Публічний договір - публічний договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.3. Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину - позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, за умови оформлення заявки на придбання Товару (через «кошик») на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

1.4. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в цьому Публічному договорі.

1.5. Товар – ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного/напівдорогоцінного каміння, супутні товари, в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині на сайті:  https://goldmart.ua.

1.6. Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин «GOLDMART», що знаходиться за інтернет-адресою: https://goldmart.ua.

1.7. Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) - офіційний інтернет-магазин «GOLDMART», що знаходиться за інтернет-адресою: https://goldmart.ua.

1.8. Продавець - Власник сайту та/або інша юридична особа або фізична особа-підприємець, що на законних підставах розміщує на Сайті інформацію про товари і/або послуги, які можна замовити. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).

1.9. Покупець  - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://goldmart.ua та мають намір придбати та/або придбали той чи інший Товар.

1.10. Комерційні партнери – фізичні особи – підприємці або юридичні особи - постачальники товарів та послуг, агенти, підрядники, посередники та інші контрагенти, які на договірних засадах співпрацюють з Власником cайту та/або діють від його імені.

2. Предмет договору

2.1. За умовами цього Публічного договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який представлений до продажу в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.

2.2. Найменування Товару, його основні характеристики, сплав металу і його проба, маса і розмір Товару, найменування, характеристики та вага каменів, які входять до складу Товару, місце виготовлення вказують в описі кожного відповідного Товару, представленого в Інтернет-магазині.

3. Оформлення замовлення на купівлю товару

3.1. Замовлення на покупку Товару здійснюється Покупцем за телефоном, що вказаний на сайті Інтернет-магазину, або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://goldmart.ua. (замовлення через Оператора).

3.2. Замовлення на покупку Товару містить найменування Товару, сплав металу і його пробу, масу і розмір обраного Товару, найменування каменів, які входять до складу Товару, ціну Товару, форму оплати та спосіб доставки Товару, інформацію про Покупця (прізвище, ім'я, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти). Для оформлення Замовлення на покупку Товару необхідно вказати всю інформацію за запитом.

3.3. При оформленні Замовлення на покупку Товару через сайт Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

3.3.2. адресу електронної пошти;

3.3.3. контактний телефон.

3.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар, а також Продавець має право не відправляти Покупцеві Товар до отримання запитаної додаткової інформації.

3.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3. цієї Оферти.

3.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до форми Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Підтвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Операторові необхідну інформацію в порядку, визначеному в п. 3.3. цієї Оферти.

3.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.

3.8. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення на покупку Товару.

3.9. Продавець зобов'язується зв'язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронною поштою або телефоном протягом одного робочого дня (24 години) з моменту оформлення Замовлення на покупку Товару для підтвердження Замовлення.

4. Акцептування договору

4.1. Підтвердженням прийняття цієї Оферти є Замовлення Покупця на купівлю Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину. Натискання на сторінці веб-сайту https://goldmart.ua у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ”, означає, що Покупець, взяв до виконання умови Договору.

4.2. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та/або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.

4.3. Сторони погоджуються, що направлення Продавцем будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і формах оплати, статус та/або зміни статусу замовлення і т.п., відправлених Продавцем за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.

4.4. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар(и), приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Покупця, надав рахунок на оплату замовленого(их) Товару(ів).

5. Ціна і порядок оплати товару

5.1. Ціну кожної позиції Товару вказано на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару, вона вимагає підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку Товару.

5.2. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні Замовлення на покупку Товару через Оператора.

5.3. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів в касу або зарахування на банківський рахунок Продавцю.

5.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою: https://goldmart.ua/delivery/ та обираються Покупцем при оформленні Замовлення (готівкою (при отриманні Товару у магазині), оплата картою, безготівковим розрахунком (оплата рахунку-фактури в банківському відділенні), післяплата, в кредит).

6. Доставка і передача товару покупцеві

6.1. Продавець надає або організовує Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою: https://goldmart.ua/delivery.

6.2. Місце доставки Товару Покупець вказує Продавцеві при оформленні замовлення Товару на Сайті або в усному порядку при підтвердженні Замовлення на покупку Товару («Купити»).

6.3. Доставка Товару здійснюється по всій території України за винятком тимчасово окупованої території і території проведення Операції Об’єднаних Сил.

6.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки, і встановлюється в кожному випадку індивідуально, враховуючи можливості Продавця і інтереси Замовника.

6.5. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі Покупцю Товару будь-яким з передбачених способів і оплати Покупцем вартості Товару.

6.6. Факт отримання Товару та відсутність будь-яких  претензій до Продавця щодо якості, комплектності Товару а також інших претензій щодо товару, який доставляється компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у  товаро-супровідних документах  (товарно-транспортній накладній, акт прийому-передачі, декларації  на пересилку та ін.) При отриманні товару Покупець зобов'язується перевірити стан упаковки Товару, відповідність Товару заявленим  характеристикам, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон тощо) і в разі наявності проблем на місці пред'явити претензії службі доставки.   Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику у  відповідності до Замовлення  Покупця.

6.7. При прийнятті (акцептуванні) оферти Продавця Покупець надає згоду щодо отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Проставлений підпис на документах, що підтверджує прийняття товару та/або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.

7. Якість товару.

7.1. Якість Товару, що пропонується Продавцем через Інтернет-магазин, відповідає вимогам і стандартам, передбаченим чинним законодавством України щодо цієї категорії товарів.

7.2. Права Покупця у випадках виявлення недоліків придбаного Товару визначені чинним законодавством України.

7.3. Доставка Продавцю Товару, в якому Покупцем виявлені недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У разі порушення Покупцем строків оплати товару, Продавець має право стягнути з Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення, а також перенести термін доставки замовленого Товару до моменту оплати Товару Покупцем.

8.3. Виплата пені не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за цим Публічним договором.

9. Термін дії публічного договору

9.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.

9.2. Публічний договір може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін.

9.3. Публічний договір може бути розірвано Продавцем у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань по цьому Публічному договору.

10. Інші умови

10.1. Спори Сторін, які виникли в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У випадках, не врегульованих цим Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

10.3. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця, які набирають чинності з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на цьому сайті.

10.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

10.5. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних Продавця.

10.6. Покупець, перебуваючи на сайті Продавця, дає дозвіл Продавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».

10.7. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

10.8. Створенням замовлення та/або реєстрацією на Сайті (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання Продавцем та/або його комерційними партнерами телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, засобами мобільного зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації в тому числі, але не обмежуючись про діяльність Сайту та Продавців.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право відправлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, Viber-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

10.9. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

10.10. Покупець, вказуючи свої персональні дані, при оформлення Замовленні та/або створенні облікового запису дозволяє Продавцю та/або його партнерам направляти інформацію, зокрема рекламного характеру, за допомогою електронної пошти та/або SMS-повідомлень та/або Viber-повідомлень.

10.11. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, пов'язаних з виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару і зобов'язань за цим Договором.

10.12. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю через прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

10.13. Безумовне і повне прийняття умов Публічного договору Покупцем укладається через здійснення Покупцем дій, спрямованих на покупку Товару, передбачених Публічним договором, зокрема п. 4.1., незалежно від інших умов.

11. Місцезнаходження та реквізити Продавця ТОВ "ПРИКРАСИ СВІТУ"

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 8
п/р UA423805820000026008010328907 в ПАТ „Міжнародний Інвестиційний Банк”
МФО 322669
код ЄДРПОУ 43665334
Платник єдиного податку. Не платник ПДВ 
для скарг і пропозицій: info@goldmart.ua 
тел .: 80504630301.